Οι Υπηρεσίες μας

Παρέχουμε όλες τις απαιτούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες και την τεχνική υποστήριξη απομακρυσμένα ή με επίσκεψη στον χώρο του πελάτη για την βέλτιστη αξιοποίηση και αδιάλειπτη λειτουργία των λογισμικών μας.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται ad-hoc όταν κληθούμε ή με βάση συμφωνία υποστήριξης.

BI (Business Intelligence) – Επιχειρηματική Ευφυία

Εφαρμόζουμε δοκιμασμένους τρόπων αξιοποίησης των πληροφοριών που συγκεντρώνει η επιχείρησή σας από την καθημερινή της λειτουργία.

CashFlow – Ταμειακός Προγραμματισμός

Σας παρέχουμε εκπαίδευση μεταδίδοντάς σας την γνώση διαμόρφωσης του ταμειακού προγραμματισμού και πρόβλεψης των χρηματοροών.

Ανάπτυξη Λογισμικού

Χρησιμοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία μας αλλά και των εξωτερικών μας συνεργατών, είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε κάθε σας ανάγκη είτε πρόκειται για την ανάπτυξη εργαλείων επιπρόσθετης λειτουργίας στο υπάρχον σύστημά σας με κατασκευή διαδραστικών οθονών και / ή συμπληρωματικού συστήματος αναφορών είτε για κάθετη εφαρμογή, σχεδιασμένη ειδικά για τις δικές σας ανάγκες.

Cookies